Kiên Giang tiềm năng và cơ hội đầu tư

Thứ năm, 25 Tháng 2 2021
Với mục tiêu vì một môi trường đầu tư năng động, sáng tạo, hiệu quả, xem thành công các dự án của các nhà đầu tư cũng chính là thành công của Kiên Giang. Trong những năm qua, Tỉnh Kiên Giang đã nỗ lực hết sức mình trong việc hoàn thiện hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư kinh doanh. Tỉnh khẳng định luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ tích cực cho các nhà đầu tư khi đến đầu tư tại Kiên Giang, nhất quán trong thực thi chính sách, đảm bảo hạ tầng, cung cấp nguồn nhân lực, các dịch vụ thiết yếu, tăng cường đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, nhà đầu tư để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc nhằm giúp dự án được triển khai đúng tiến độ mang lại hiệu quả cao nhất.
Nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến, giới thiệu các tiềm năng, cơ chế chính sách và các dự án kêu gọi đầu tư. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang đã phát hành các ấn phẩm Tiềm năng và cơ hội đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Kiên Giang đến các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

<Tải toàn bộ ấn phẩm tại đây>
Phòng TTHTDN