Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 3 năm 2021

Thứ sáu, 02 Tháng 4 2021
Trong tháng 3, Phú Quốc có 240.522 lượt khách tham quan du lịch, tăng 131,9% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 6.673 lượt

Trong tháng 03 năm 2021, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 348.024 lượt, tăng 124% so với cùng kỳ năm 2020. Trong tháng 03 năm 2021, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 348.024 lượt, tăng 124% so với cùng kỳ năm 2020 (do tháng 3/2020 dịch đang diễn biến phức tạp hầu như không có khách).

Trong đó, khách quốc tế 6.939 lượt, giảm 81,5% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 165.842 lượt, tăng 91,1% so với cùng kỳ. Khách có lưu trú 176.100 lượt, tăng 163,2% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt 435,1 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ (do thực hiện kích cầu giảm giá dịch vụ).

Riêng Phú Quốc có 240.522 lượt khách tham quan du lịch, tăng 131,9% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 6.673 lượt, giảm 81,2% so cùng kỳ.
 
Chỉ tiêu Thực hiện Tháng 02 Ước TH
Tháng 03
Lũy kế từ đầu năm
TH So cùng kỳ (%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 456.393 348.024 1.178.395 67,1
Khách quốc tế (lượt) 9.626 6.939 29.414 20,6
Trong đó: Phú Quốc(lượt) 291.860 240.522 810.385 75,3
Khách quốc tế (lượt) 9.114 6.673 28.298 21,3
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 232.666 165.842 540.361 44,1
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 216.778 176.100 619.703 124,4
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 2,4 2,3 2,4 99,0
Khách quốc tế (ngày/khách) 4,0 4,1 4,0 97,2
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) 543,1 435,1 1.565,6 48,6
Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) 401,6 327,3 1.179,2 43,6
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 826 826 826 113,8
Số phòng (phòng) 28.526 28.526 28.526 125,9
 
Sở DLKG (Trần Linh)