Thông báo tổ chức Hội nghị Họp mặt doanh nghiệp năm 2021

Thứ ba, 20 Tháng 4 2021
Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Hội nghị Họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2021 và khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị Họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2021 do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức. Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng và là nguồn động viên, khích lệ cộng đồng doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 trước tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư còn gặp nhiều khó khăn nhất định, đặc biệt tình hình dịch bệnh Covid-19. Đồng thời tôn vinh, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích vượt qua khó khăn, vươn lên trong sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả và góp phần hoàn thành nghĩa vụ thuế, tăng kim ngạch xuất khẩu, tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho người lao động tại địa phương.

Thời gian vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 27/4/2021 tại Hội trường A, Văn phòng UBND tỉnh, địa chỉ: Số 06 đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Trung tâm thông báo đến quý doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng năm 2020 để biết và tham dự./.