Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 4 năm 2021

Thứ năm, 22 Tháng 4 2021
Trong tháng 4 năm 2021, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 517.050 lượt

Tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm 2020 (do tháng 4/2020 du lịch mới cho đón khách trở lại lượng khách rất ít). Trong đó, khách quốc tế 3.641 lượt; khách tham quan khu, điểm du lịch 300.485 lượt; khách có lưu trú 204.063 lượt; tổng thu từ du lịch đạt 473,8 tỷ đồng. Riêng Phú Quốc có 368.848 lượt khách tham quan du lịch; trong đó, khách quốc tế 3.476 lượt.
 
Chỉ tiêu Thực hiện Tháng 3 Ước TH
Tháng 4
Lũy kế từ đầu năm
TH So cùng kỳ (%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 373.663 517.050 1.721.084 96,7
Khách quốc tế (lượt) 2.344 3.641 28.460 19,4
Trong đó: Phú Quốc(lượt) 257.401 368.848 1.196.112 110,6
Khách quốc tế (lượt) 2.180 3.476 27.281 20,0
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 198.881 300.485 873.885 70,7
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 165.887 204.063 813.554 158,3
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 2,3 2,5 2,4 100
Khách quốc tế (ngày/khách) 4,9 5,3 4,2 102,6
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) 380,9 473,8 1.985,3 59,9
Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) 279,8 354.5 1.486,2 53,6
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 826 826 826 113,8
Số phòng (phòng) 28.526 28.526 28.526 125,9
 
Sở DLKG (Trần Linh)