​Doanh nghiệp du lịch tiếp tục được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Thứ sáu, 23 Tháng 4 2021
Nhằm tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày 19/4/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2021.

Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong nhiều ngành kinh tế khác nhau; Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm; các Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Trong đó lĩnh vực du lịch  gồm có: dịch vụ lưu trú và ăn uống, đại lý du lịch, kinh doanh Tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch tiếp tục được hỗ trợ.

Đối với thuế giá trị gia tăng: việc gia hạn được áp dụng với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2021 (với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2021 (với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức. 

 

Khu đô thị Phú Cường Kiên Giang - Hình ảnh minh họa

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp: việc gia hạn áp dụng với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức. Thời gian gia hạn là ba tháng. 

Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2021 chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Đối với tiền thuê đất: Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2021.

 

Hà Tiên - Hình ảnh minh họa

Trình tự, thủ tục gia hạn: người nộp thuế trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử; gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính) theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Để được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này, người nộp thuế phải nộp đủ các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) vào ngân sách nhà nước trước ngày 30 tháng 7 năm 2021.

Những chính sách của Chính phủ đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, đồng thời góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Đây là lần thứ 3 Chính phủ gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. 

Trước đó, Bộ VHTTDL đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ ngành du lịch; một số kiến nghị đã được Chính phủ và các bộ ngành liên quan giải quyết như giảm phí thẩm định cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên...

 
Sở DLKG (Trần Linh)