Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và ngày quốc tế đa dạng sinh hoạt

Thứ ba, 01 Tháng 6 2021
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) vừa có văn bản số 1690/BVHTTDL-KHCNMT ngày 25/5/2021 về việc tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021.

Theo đó, Bộ VHTTDL đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Sở quản lý Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các địa phương, tổ chức triển khai các hoạt động Ngày Môi trường thế giới (05/6) với chủ đề “Phục hồi Hệ sinh thái” và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5): “Chúng ta là một phần của giải pháp - Vì thiên nhiên”. Trong đó, các đơn vị, địa phương cần tập trung tổ chức và thực hiện các hoạt động sau:

Tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức (1) Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; (2) Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia; (3) Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch; (4) Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; (5) giới thiệu, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường, phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học;
 

(6) Tăng cường các biện pháp nhằm phục hồi, bảo vệ các hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;  (7) Bổ sung trang thiết bị phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải tại các khu điểm du lịch, di tích, cơ sở văn hóa, thể thao, địa điểm vui chơi giải trí…(8) Treo băng rôn, pano, áp phích tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (khuyến khích sử dụng từ các vật liệu thân thiện với môi trường).

Các khẩu hiệu tuyền thông gồm (1) Sống hài hòa với thiên nhiên - Bảo tồn đa dạng sinh học; (2) Trái đất cần chúng ta! Hãy liên kết chống lại biến đổi khí hậu; (3) Hãy sử dụng đồ dùng từ vật liệu tái chế; (4) Đánh bắt hải sản sai cách là phá hủy cân bằng sinh học; (5) Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường; (6) Ô nhiễm môi trường từ việc sử dụng thuốc trừ sâu, các sản phẩm từ nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy; (7) Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đa dạng sinh học; (8) Đa dạng sinh học - Hành trình duy trì sự sống; (9) Hành động vì thiên nhiên - Trách nhiệm của chúng ta (10) Ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của các hệ sinh thái và đa dạng sinh học.
 


Ngày Môi trường thế giới (05/6) do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Phục hồi Hệ sinh thái” (Ecosystem Restoration); đây là năm được Liên hợp quốc phát động cho một Thập kỷ phục hồi Hệ sinh thái nhằm ngăn chặn và đảo ngược sự suy thoái của các hệ sinh thái trên mọi lục địa và đại dương, giúp xóa đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự tuyệt chủng hàng loạt.

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5) được Liên hợp quốc lựa chọn và phát động trên phạm vi toàn cầu với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học. Chủ đề Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 là “Chúng ta là một phần của giải pháp - Vì thiên nhiên” (We're part of the solution - For Nature). Thông điệp này tiếp tục chủ đề Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 nhằm kêu gọi con người sống hài hoà với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên đối với các vấn đề toàn cầu về khí hậu, an ninh lương thực và nguồn nước, sinh kế bền vững cho người dân.
 
*** Thông tin, tài liệu truyền thông về Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học được đăng tải trên các trang thông tin điện tử: http://www.monre.gov.vn/; https://monremedia.vn/; http://vea.gov.vn; https://www.cbd.int/biodiversity-day. 

Trailer tuyen truyen Ngay MTTG 2021 - https://youtu.be/3awpBbgXFTY

Unep- Ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học-   https://youtu.be/1jKX_4x2Fa0
 

Sở DLKG (Trần Linh)