Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 9/2020

Thứ hai, 07 Tháng 6 2021
Từ ngày 01/9 - 30/9/2020, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 110 thông báo dự thảo và văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) của các nước thành viên WTO, có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

  Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu, có văn bản góp ý theo quy định và thông báo cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có sản phẩm xuất khẩu liên quan đến các mặt hàng và thị trường nêu trên để có điều chỉnh phù hợp.

         Thông tin góp ý gửi về Văn phòng SPS Việt Nam trước ngày 25/10/2020, Địa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 024 37344764, fax: 024 37349019, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.