​Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 5 năm 2021

Thứ ba, 08 Tháng 6 2021
Trong tháng 5 năm 2021, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 380.071 lượt

Tăng gấp 5,6 lần so với cùng kỳ năm 2020 (do tháng 5/2020 du lịch mới cho đón khách trở lại lượng khách rất ít). Trong đó, khách là người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại Việt Nam 3.366 lượt; khách tham quan khu, điểm du lịch 202.931 lượt; khách có lưu trú 173.250 lượt; tổng thu từ du lịch đạt 404,2 tỷ đồng. Riêng Phú Quốc có 270.195 lượt khách tham quan du lịch; trong đó, khách quốc tế 3.158 lượt.
 
Chỉ tiêu Thực hiện Tháng 4 Ước TH
Tháng 5
Lũy kế từ đầu năm
TH So cùng kỳ (%)
   I. Tổng số lượt khách (lượt) 685.133 380.071 2.269.239 122,8
Khách quốc tế (lượt) 3.760 3.366 31.946 21,3
Trong đó: Phú Quốc(lượt) 489.790 270.195 1.587.249 141,3
Khách quốc tế (lượt) 3.476 3.158 30.439 21,8
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 379.643 202.931 1.155.974 91,8
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 292.400 173.250 1.075.142 193,5
   II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 2,4 2,3 2,4 100,0
Khách quốc tế (ngày/khách) 4,2 4,1 4,0 99,4
   III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) 668,9 404,2 2.584,6 74,7
Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) 524,8 297,9 1.954,5 67,9
   IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 826 826 826 107,6
Số phòng (phòng) 28.588 28.588 28.588 118,6
 

Sở DLKG (Trần Linh)