Danh sách sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu các tỉnh: Sơn La, Ninh Thuận, Đắk Nông, Trà Vinh

Thứ tư, 09 Tháng 6 2021
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang giới thiệu đến các doanh nghiệp, tổ chức, HTX trên địa bàn tỉnh và trong nước về danh sách sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu các tỉnh: Sơn La, Ninh Thuận, Đắk Nông, Trà Vinh.


Qua đó Trung tâm hy vọng các đối tác có thể trao đổi nguồn nguyên liệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Vui lòng xem chi tiết đính kèm

Trân trọng
Phòng XTĐTTMDL