Hướng dẫn viên du lịch có thẻ hành nghề được hỗ trợ trên 3,7 triệu đồng

Thứ năm, 08 Tháng 7 2021
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Với mục tiêu nhằm hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.
 

Hình ảnh mang tính chất minh họa

Về nội dung, Nghị quyết đề ra 12 chính sách hỗ trợ cho nhiều đối tượng khác nhau như: (1) chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; (2) chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; (3) chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động; (4) chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; (5) chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc; (6) chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động; (7) chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em; (8) Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh; (9) chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; (10) hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0), theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày và người phải thực hiện cách ly y tế (F1), thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày; (11) Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác: căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương.

(12) Riêng hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ một lần 3.710.00 đồng/người đối với hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021. 

 

Hình ảnh mang tính chất minh họa

Việc hỗ trợ phải bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của các chính sách và nguồn lực để thực hiện. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ. Người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền, chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

Theo quy định tại Điều 58, Luật Du lịch, Hướng dẫn viên du lịch bao gồm hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch tại điểm. Hướng dẫn viên du lịch quốc tế được hướng dẫn cho khách du lịch nội địa, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong phạm vi toàn quốc và đưa khách du lịch ra nước ngoài. Hướng dẫn viên du lịch nội địa được hướng dẫn cho khách du lịch nội địa là công dân Việt Nam trong phạm vi toàn quốc. Hướng dẫn viên du lịch tại điểm được hướng dẫn cho khách du lịch trong phạm vi khu du lịch, điểm du lịch.

Điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên du lịch bao gồm: (1) Có thẻ hướng dẫn viên du lịch; (2) có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; (3) có hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch; đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm, phải có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch.

Sở DLKG (Trần Linh)