Thông báo: đường dây nóng để trao đổi thông tin về tình hình giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu ứng phó dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thứ hai, 19 Tháng 7 2021
Ông Nguyễn Quốc Thơ - Phó Cục trưởng, Cục QLTT KG - 0913 993156
Ông Nguyễn Việt Anh - Trưởng phòng QLTM, Sở Công Thương - 0932 899888
Sở Công Thương Kiên Giang thông báo đường dây nóng để trao đổi thông tin về tình hình giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu ứng phó dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (đính kèm Thông báo)

Phòng XTĐTMDL