Ra mắt Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam năm 2021

Thứ ba, 20 Tháng 7 2021
Để có bức tranh tổng quan về tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng và doanh nghiệp, mới đây Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đã ra mắt ấn phẩm Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam năm 2021.

Sách trắng là tài liệu được xuất bản thường niên nhằm tổng hợp, cập nhật thông tin, số liệu toàn
cảnh về thương mại điện tử Việt Nam từ môi trường hạ tầng chính sách đến mức độ ứng dụng
thương mại điện tử trong cộng đồng doanh nghiệp.

Ra mắt Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam năm 2021

Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Việt Nam tiếp đà phục hồi và tăng trưởng tích cực từ
quý IV/2020, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2021 tăng 4,48% so với cùng kỳ năm trước,
cao hơn tốc độ tăng 3,68% của quý I/2020. Bên cạnh đó, dịch Covid-19 bùng phát ở một số tỉnh,
thành phố đã đặt ra không ít thách thức cho việc phát triển kinh tế và công tác bảo đảm an sinh
xã hội. Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự
nỗ lực của các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp, Việt Nam đang tiếp tục thực hiện
các giải pháp nhằm hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”.
Đồng hành với những thách thức, khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh, giai đoạn 2020-2021 Việt Nam
chứng kiến nhiều chuyển biến tích cực từ thói quen mua sắm, kinh doanh trực tuyến của cộng đồng
người tiêu dùng và doanh nghiệp trong cả nước, tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử bán
lẻ năm 2020 ổn định ở mức 18%, với doanh thu bán lẻ đạt 11,8 tỷ USD.

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Quyết định số 645/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày
15/5/2020 phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 – 2025;
theo đó, các giải pháp hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp, tăng cường năng lực các hệ
thống hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ cho thương mại điện tử để các doanh nghiệp có khả năng chống
chọi với dịch bệnh Covid – 19 đang là nhóm giải pháp được ưu tiên triển khai từ quý IV/2020.
Để có bức tranh tổng quan về tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng và doanh nghiệp,
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương tiếp tục xây dựng ấn phẩm Sách trắng Thương
mại điện tử Việt Nam năm 2021.

Sách trắng là tài liệu được xuất bản thường niên nhằm tổng hợp, cập nhật thông tin, số liệu toàn cảnh
về thương mại điện tử Việt Nam từ môi trường hạ tầng chính sách đến mức độ ứng dụng thương
mại điện tử trong cộng đồng/doanh nghiệp. Ấn phẩm năm nay sẽ cung cấp dữ liệu thống kê về thương
mại điện tử từ nhiều góc độ khác nhau đặt trong bối cảnh tương quan Việt Nam với các quốc gia trong
khu vực và toàn cầu. Nội dung Sách trắng được xây dựng từ nguồn điều tra thống kê chính thức năm
2020 của Bộ Công Thương với mẫu của hơn 8.000 doanh nghiệp và 1.000 người tiêu dùng trong cả nước

Đáng chú ý, năm nay Sách trắng cũng tập hợp số liệu của các tổ chức uy tín trên thế giới về nghiên
cứu thị trường thương mại điện tử, từ đó cung cấp cho người đọc bức tranh tương quan về tình hình
phát triển thương mại điện tử của Việt Nam so với các quốc gia trong khu vực và toàn cầu.

Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam năm 2021 được kỳ vọng là tài liệu tham khảo hữu ích cho
các đơn vị từ quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có quan tâm đến phát triển thương mại nói chung
và thương mại điện tử nói riêng.

Nguồn: congthuong.vn