Giới thiệu thông tin các sản phẩm nông đặc sản tỉnh Đồng Tháp

Thứ bảy, 24 Tháng 7 2021
Giới thiệu thông tin các sản phẩm nông đặc sản tỉnh Đồng Tháp đến các doanh nghiệp, nhà phân phối... có nhu cầu hợp tác, tiêu thụ sản phẩm

Đầu mối hỗ trợ thông tin:
- Phòng Thông tin Thị trường - Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch
và Đầu tư Đồng Tháp
- Điện thoại: 0917953899 (anh Hoà); Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông tin sản phẩm đính kèm
Phòng XTĐTTMDL