6 tháng đầu năm 2021, tổng sản lượng thu hoạch lúa đạt 2.431.567 tấn

Thứ ba, 27 Tháng 7 2021

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; tình hình nắng nóng, khô hạn kéo dài; ảnh hưởng của triều cường nên mặc dù tổng sản lượng thu hoạch lúa 6 tháng đầu năm 2021 tăng so với kế hoạch nhưng giảm nhẹ so cùng kỳ.

6 tháng đầu năm, tình hình sản xuất nông lâm và thủy sản tiếp tục ổn định; năng suất, sản lượng thu hoạch vụ lúa Mùa và Đông Xuân 2020-2021 đạt khá cao so kế hoạch; quy mô, diện tích sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu lớn gắn với tiêu thụ tăng so với cùng kỳ; sản lượng nuôi tôm đạt khá so với tiến độ kế hoạch và cùng ký năm trước; tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản được kiểm soát chặt chẽ, không để phát sinh dịch bệnh nghiêm trọng và lây lan ở diện rộng, nhất là Dịch tả lợn Châu Phi và Cúm gia cầm…

Cụ thể, sản xuất vụ lúa Mùa và Đông Xuân năm 2020-2021, trong điều kiện tình hình tiêu thụ lúa gạo có nhiều triển vọng, với giá lúa ổn định và duy trì ở mức cao so với trung bình nhiều năm, đã mang lại hiệu quả khá cao cho người trồng lúa và xuất khẩu. Tổng diện tích xuống giống vụ Mùa và Đông Xuân năm 2020-2021 là 342.803/349.000ha, đạt 98,22% kế hoạch, diện tích thu hoạch 339.017 ha. Năng suất thu hoạch trung bình đạt 7,17 tấn/ha, tổng sản lượng thu hoạch đạt 2.431.567 tấn; đạt 56,61% chỉ tiêu kế hoạch năm lương thực 2021. Diện tích lúa chất lượng cao chiếm 98,42% trên tổng diện tích gieo trồng (337.391/342.803ha). Trong vụ lúa Mùa và Đông Xuân năm 2020-2021, toàn tỉnh đã xây dựng được 484 cánh đồng liên kết sản xuất, với diện tích 48.912 ha. Trong đó, vụ Đông Xuân là 445 cánh đồng, với 45.146 ha (cùng kỳ 34 cánh đồng/l9.091 ha).

Riêng vụ lúa Hè Thu năm 2021, tính đến thời điểm hiện nay, diện tích gieo trồng dứt điểm ước đạt 281.844/280.000 ha, đạt 100,66% so kế hoạch; đã thu hoạch được 85.499ha, đạt 30,38% diện tích giao trồng; năng suất thu hoạch bình quân ước đạt 5,44 tấn/ha; sản lượng 463.799/1.538.680 tấn/ha, đạt 30,15% so với kế hoạch.

Diện tích một số loại rau màu thực phẩm, cây khóm, cây công nghiệp, cây ăn quả tiếp tục duy trì ổn định tăng so cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tình hình sản xuất vẫn còn ở dạng nhỏ lẻ, chủ yếu là hộ gia đình, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn chậm, còn khó khăn trong khâu liên kết tiêu thụ, nhất là do ảnh hưởng của dịch bệnh nên giá bán giảm, tình hình tiêu thụ gặp nhiều khó khăn.

Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục duy trì ổn định, dịch bệnh ít xảy ra và lây lan ở diện rộng. Trong đó, đàn heo 201.896 con, đạt 80,76% kế hoạch, tăng 1,24% so với cùng kỳ; đàn trâu hiện có 4.186 con, đạt 85,43 % kế hoạch và bằng 98,87% so cùng kỳ; đàn bò 10.448 con, đạt 83,58% kế hoạch, bằng 90,80% cùng kỳ; gia cầm 4.574 ngàn con, đạt 83,14% kế hoạch, tăng 12,33% cùng kỳ. Tuy nhiên, do thực hiện các giải pháp chống dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng khó khăn trong khâu vận chuyến, nên giá thức ăn, vật tư đầu vào phục vụ cho chăn nuôi tăng, trong khi giá bán lại có xu hướng giảm, nên hoạt động chăn nuôi gặp nhiều khó khăn.

Về tình hình phát triển nuôi chim Yến, toàn tỉnh hiện có 2.828 hộ, với 2.995 nhà nuôi chim yến (diện tích sàn nuôi 730.630m2). Sản lượng yến sào thu hoạch 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 8.580 kg, đạt 46,38% kế hoạch, đạt 100,14% so cùng kỳ năm 2020.

Lĩnh vực sản xuất thủy sản mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn duy trì ổn định; sản lượng nuôi tôm đạt khá so tiến độ kế hoạch và cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng 6 tháng đầu năm ước đạt 412.247 tấn, đạt 51,58% kế hoạch và tăng 3,03% so cùng (cùng kỳ 2020 tăng 1,25%). Trong đó, tổng sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 285.972 tấn, đạt 56,07% so với chi tiêu kế hoạch và bằng 98,85% so cùng kỳ; tổng sản lượng thu hoạch ước đạt 126.275 tấn, đạt 43,64% kế hoạch, tăng 13,72% so cùng kỳ. Riêng sản lượng tôm nuôi ước đạt 53.443 tấn, đạt 54,15 kế hoạch được giao, táng 14,54% so cùng kỳ; sản xuất và ương dưỡng giống ước đến tháng 6 đạt 16.093,78 triệu con giống, đạt 92,5% so với kế hoạch.

Công tác chỉ đạo triển khai các biện pháp quản lý rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng đã được thực hiện kịp thời. Hiện nay diện tích đất lâm nghiệp 79.819,35 ha; trong đó đất lâm nghiệp chưa có rừng là 9.359,72 ha và đất lâm nghiệp có rừng 70.459,63 ha; tiếp tục duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 12,0%.

Về chống khai thác IUU, toàn tỉnh hiện có 9.890 tàu cá, công suất bình quân đạt 285cv/chiếc được quản lý, đăng ký, đăng kiểm, trong đó tàu khai thác xa bờ là 3.987 tàu cá; có thêm 70 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, lũy kế đến nay là 3.608/3.623 tàu cá (có 367 tàu cá đã đề xuất loại trừ thuộc diện xoá đăng ký và nằm bờ hư hỏng) có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên của tỉnh thuộc diện phải lắp đặt thiết bị VMS. Tỉnh tiếp tục thực hiện một số giải pháp trọng tâm khắc phục tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp không khai báo và không theo quy định, nhất là đẩy nhanh sớm hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo quy định và theo khuyến nghị của Đoàn Thanh tra EC.

Tình trạng tàu cá của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài trái phép tiếp tục còn xảy ra, 6 tháng đầu năm, có 17 tàu, 199 ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, tăng 03 tàu, tăng 21 ngư dân so với cùng kỳ./.

kiengiang.gov.vn