Công ty Cổ phần MISA tặng miễn phí phần mềm kế toán

Thứ sáu, 20 Tháng 8 2021

Triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, ngày 26/3/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 377/QĐ-BTTTT phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.

Tính đến hiện nay, Chương trình đã lựa chọn được 18 nền tảng số xuất sắc tham gia, trong đó có nền tảng kế toán dịch vụ MISA ASP của Công ty Cổ phần MISA.

Hiện nay Công ty Cổ phần MISA có chương trình tặng miễn phí phần mềm kế toán cho các doanh nghiệp thuê dịch vụ kế toán khi tham gia Nền tảng ASP trong Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, với mong muốn giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) thực hiện chuyển đổi số trong công tác tài chính kế toán nhằm tối ưu chi phí và đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán, thuế theo quy định của Nhà nước.

​Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thông báo đến quý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được biết về chương trình này của Công ty Cổ phần MISA (tham khảo và đăng ký tại https://smedx.vn/nen-tang-so/misa-asp hoặc https://asp.misa.vn).

Thông tin chi tiết về chương trình đề nghị Quý Doanh nghiệp liên hệ: Bà Bùi Thị Trang, Giám đốc phát triển nền tảng MISAASP, ĐT: 0904.565649.

Phòng TT&HTDN