​Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 8 năm 2021

Thứ bảy, 21 Tháng 8 2021
Do thực hiện giản cách xã hội theo chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ, các hoạt động lữ hành, khu/điểm du lịch phải dừng hoạt động nên không có lượt khách trong tháng 8 năm 2021;


Tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 4.120 lượt khách (khách lưu trú), tổng thu từ du lịch chỉ đạt 9,1 tỷ đồng. Riêng Phú Quốc ước chỉ có 3.100 lượt khách tham quan du lịch. Lượng khách giảm rất nhiều lần so với cùng kỳ năm 2020
 
Chỉ tiêu Thực hiện Tháng 7 Ước TH
Tháng 8
Lũy kế từ đầu năm
TH So cùng kỳ (%)
1. Tổng số lượt khách (lượt) 6.183 4.120 2.321.733 59,5
Trong đó: Phú Quốc(lượt) 5.047 3.100 1.605.902 64,7
2. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 2.015 - 1.183.321 51,0
3. Khách lưu trú du lịch (lượt) 4.168 4.120 1.100.288 72,9
4. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 2,5 2,5 2,4 96,0
5. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) 9,2 9,1 2.647,5 46,2
Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) 6,7 6,8 1.955,1 44,3
6. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 922 922 922 120,1
Số phòng (phòng) 29.539 29.539 29.539 122,5
 
 
Sở DLKG (Trần Linh)