Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 9 năm 2021

Thứ sáu, 24 Tháng 9 2021
Tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 2.817 lượt khách (khách lưu trú), tổng thu từ du lịch chỉ đạt 6,2 tỷ đồng. 

Tiếp tục thực hiện giản cách xã hội theo chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ, các hoạt động lữ hành, khu/điểm du lịch phải dừng hoạt động nên không có lượt khách trong tháng 9 năm 2021;

tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 2.817 lượt khách (khách lưu trú), tổng thu từ du lịch chỉ đạt 6,2 tỷ đồng. Riêng Phú Quốc ước chỉ có 2.600 lượt khách tham quan du lịch. Lượng khách giảm rất nhiều lần so với cùng kỳ năm 2020;
 
Chỉ tiêu Thực hiện Tháng 8 Ước TH
Tháng 9
Lũy kế từ đầu năm
TH So cùng kỳ (%)
1. Tổng số lượt khách (lượt) 3.332 2.817 2.323.762 54,4
Trong đó: Phú Quốc(lượt) 3.032 2.600 1.608.434 58,7
2. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) - - 1.183.321 47,8
3. Khách lưu trú du lịch (lượt) 3.332 2.817 1.102.317 64,0
4. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 2,8 2,6 2,4 98,0
5. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) 7,3 6,2 2.661,0 42,6
Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) 6,7 5,7 1.961,0 40,8
6. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 922 891 891 116,0
Số phòng (phòng) 29.539 29.381 29.381 121,9
 
 
Sở DLKG (Trần Linh)