Kiên Giang ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Thứ tư, 29 Tháng 9 2021
Ngày 29 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025, tổng là 55 dự án phân theo nhóm và lĩnh vực đầu tư cụ thể:

- Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất: 03 dự án khu dân cư, trong đó tại huyện Giồng Riềng 02 dự án, thành phố Rạch Giá 01 dự án

- Dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa: 07 dự án, trong đó 
+ Theo lĩnh vực đầu tư có 05 dự án thuộc lĩnh vực văn hóa và thể dục thể thao, 01 dự án cấp nước nông thôn, 01 dự án thuộc lĩnh vực môi trường (xử lý rác thải).
+ Theo địa điểm đầu tư: thành phố Rạch Giá 01 dự án, huyện An Biên 04 dự án, huyện Giồng Riềng 01 dự án, huyện U Minh Thượng 01 dự án.

- Danh mục dự án kêu gọi đầu tư: 45 dự án, trong đó 
+ Theo lĩnh vực đầu tư: du lịch 01 dự án, thương mại 06 dự án, môi trường 02 dự án, nước đô thị và nông thôn 02 dự án, sản xuất công nghiệp 16 dự án, hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp và bến xe 07 dự án, nhà ở và phát triển đô thị 06 dự án, giáo dục và đào tạo 03 dự án, văn hóa và thể thao 01 dự án, lĩnh vực khác 01 dự án.
+ Theo địa điểm đầu tư: huyện Gò Quao 02 dự án, huyện An Biên 07 dự án, huyện U Minh Thượng 01 dự án, huyện Giồng Riềng 07 dự án, thành phố Rạch Giá 09 dự án, huyện Châu Thành 17 dự án, huyện Hòn Đất 01 dự án, huyện An Minh 01 dự án.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 
Phòng XTĐTTMDL