Mời tham gia khóa huấn luyện “Tư vấn tiêu chí xuất khẩu và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm qua sàn Alibaba.com”.

Thứ ba, 05 Tháng 10 2021
Hình thức: Trực tuyến; Thời gian: Ngày 15 tháng 10 năm 2021 (Thứ Sáu).; Chi phí miễn phí
 
Kính gửi: Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nằm trong chuỗi các hoạt động nâng cao năng lực – tư vấn trực tiếp – làm việc thực tế cùng doanh nghiệp, Cục Xúc tiến Thương mại và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang (Trung tâm) tổ chức khóa huấn luyện “Tư vấn tiêu chí xuất khẩu và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm qua sàn Alibaba.com”.

Mục tiêu: Tư vấn doanh nghiệp các nghiệp vụ xuất khẩu thông qua thương mại điện tử (sàn Alibaba.com) và xuất khẩu trực tiếp thông qua các kênh của Cục Xúc tiến Thương mại.

Thời gian: Ngày 15 tháng 10 năm 2021 (Thứ Sáu).

Hình thức: Trực tuyến

Nội dung/ Chương trình: Tài liệu đính kèm.

Kinh phí: Cục Xúc tiến Thương mại và sàn Alibaba.com hỗ trợ.

Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp, tổ chức, Hiệp hội ngành hàng.

Trung tâm trân trọng trân trọng kính mời Quý đơn vị tham gia và gửi thông tin đăng ký theo đường dẫn http://event.vietrade.gov.vn/alibaba-kiengiang trước ngày 12 tháng 10 năm 2021.

Đầu mối liên hệ: Phan Thị Nhật Phương – điện thoại 0985.281.807, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân trọng./.

Link đăng ký tham dự http://event.vietrade.gov.vn/alibaba-kiengiang
Phòng XTĐTTMDL