Danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Kiên Giang

Thứ sáu, 15 Tháng 10 2021

Ngày 29/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành vừa có Quyết định số 2329/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2021-2025, với tổng số 55 dự án, với số vốn dự kiến thu hút trên 39.000 tỷ đồng.


Trong danh mục dự án kêu gọi đầu tư có 45 dự án bao gồm: 1 dự án trong lĩnh vực du lịch, 6 dự án thương mại, 2 dự án môi trường, 2 dự án nước đô thị và nông thôn, 16 dự án sản xuất công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp, 7 dự án bến xe, 6 dự án nhà ở và phát triển đô thị, 3 dự án giáo dục và đào tạo, 1 dự án văn hóa và thể thao và 1 dự án lĩnh vực khác.

Đồng thời giai đoạn 5 năm 2021 - 2025, Kiên Giang định hướng có 7 dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa bao gồm: 5 dự án thuộc lĩnh vực văn hóa và thể dục thể thao, 1 dự án cấp nước nông thôn và 1 dự án thuộc lĩnh vực môi trường.
 

Ngoài ra, một số dư án về hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp có quy mô lớn như dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Xẻo Rô với tổng vốn đầu tư 3.610 tỷ đồng, dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Thanh Lộc (giai đoạn 2) có tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng, dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Đông Bắc Vĩnh Hiệp có vốn đầu tư 915 tỷ đồng.
 

UBND tỉnh Kiên Giang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức công bố các danh mục dự án, đăng tải thông tin danh mục dự án lên công thông tin, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương và bên mời thầu triển khai thực hiện các bước theo quy định.
 

Danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Kiên Giang./.

Kèm theo file Quyết định