​Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 10 năm 2021

Thứ hai, 22 Tháng 11 2021
Tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 2.101 lượt khách (khách lưu trú), tổng thu từ du lịch chỉ đạt 4,2 tỷ đồng. 


Tiếp tục thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh, các khu/điểm du lịch vẫn chưa hoạt động trở lại nên không có lượt khách trong tháng 10 năm 2021; tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 2.101 lượt khách (khách lưu trú), tổng thu từ du lịch chỉ đạt 4,2 tỷ đồng. Riêng Phú Quốc ước chỉ có 1.600 lượt khách tham quan du lịch (do lượng khách kẹt lại đã về đất liền qua các chuyến bay thuê bao), lượng khách giảm rất nhiều lần so với cùng kỳ năm 2020.
 
Chỉ tiêu Thực hiện Tháng 9 Ước TH
Tháng 10
Lũy kế từ đầu năm
TH So cùng kỳ (%)
1. Tổng số lượt khách (lượt) 3.306 2.101 2.326.352 50,7
Trong đó: Phú Quốc(lượt) 3.136 1.600 1.610.570 36,3
2. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) - - 1.183.321 45,6
3. Khách lưu trú du lịch (lượt) 3.306 2.101 1.104.907 57,8
4. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 2,9 2,5 2,4 98,0
5. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) 7,3 4,2 2.429,7 36,1
Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) 6.896,1 3.518,4 1.965,3 38,0
6. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 892 892 892 117,1
Số phòng (phòng) 29.401 29.401 29.401 125,7
 

Sở DLKG (Trần Linh)