​Rút ngắn thời gian hoàn trả tiền ký quỹ cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành

Thứ tư, 01 Tháng 12 2021
Ngày 30/11/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 

Theo đó, sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 3, Điều 6 của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL như sau: “a) Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trên cổng thông tin điện tử của cơ quan cấp phép và trang mạng quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, trường hợp không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì cơ quan cấp phép có văn bản gửi ngân hàng để doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ; trường hợp có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì cơ quan cấp phép phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan giải quyết theo quy định của pháp luật;”
 
Cửa khẩu Hà Tiên

Và sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 7 như sau: “1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng, cơ quan cấp phép ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành; quyết định thu hồi giấy phép được gửi đến doanh nghiệp, cơ quan chức năng về thanh tra, kiểm tra, cơ quan nhà nước về xuất nhập cảnh, cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, công bố trên cổng thông tin điện tử của cơ quan cấp phép và trang mạng quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.”

Như vậy, thời gian hoàn trả tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành sẽ được rút ngắn từ 60 ngày xuống 30 ngày; thời gian ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành từ 15 ngày xuống còn 05 ngày.  

 

Một góc Mũi Nai - Hà Tiên

Thông tư này cũng cho phép, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành đang thực hiện thủ tục hoàn trả tiền ký quỹ theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL được áp dụng quy định tại Thông tư này để tiếp tục giải quyết.

Trước đó, để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 94/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành. Theo đó, tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được giảm 80% đến hết ngày 31/12/2023.

 

Du khách tắm biển tại Khu Du lịch Hòn Phụ Tử (Kiên Lương)

Cụ thể, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 20 triệu đồng (mức cũ là 100 triệu đồng); với dịch vụ lữ hành quốc tế, mức ký quỹ là 50 triệu đồng (mức cũ là 250 triệu đồng) đối với dịch vụ dành cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và mức 100 triệu đồng (mức cũ là 500 triệu đồng) đối với dịch vụ cho khách du lịch ra nước ngoài.
 
Sở DLKG (Trần Linh)