Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 12 năm 2021

Thứ ba, 28 Tháng 12 2021
Tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 459.864 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 3.296 lượt


Triển khai thực hiện Kế hoạch phục hồi và thu hút khách du lịch nội địa đến Kiên Giang và Kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc sử dụng “Hộ chiếu vắc-xin” của UBND tỉnh, khách đến tham quan du lịch tiếp tục tăng trở lại; các hoạt động lữ hành, khu/điểm du lịch, dịch vụ phục vụ khách du lịch đã nhộn nhịp trở lại; tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 459.864 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 3.296 lượt; khách tham quan khu, điểm du lịch 213.259 lượt; khách có lưu trú 220.592 lượt; tổng thu từ du lịch đạt 537,8 tỷ đồng. Riêng Phú Quốc có 423.559 lượt khách tham quan du lịch; trong đó, khách quốc tế 3.296 lượt.
 
Chỉ tiêu Thực hiện Tháng 11 Ước TH
Tháng 12
Lũy kế từ đầu năm
TH So cùng kỳ (%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 317.467 459.864 3.126.582 58,2
Khách quốc tế (lượt) 204 3.296 3.500 2,0
Trong đó: Phú Quốc(lượt) 299.467 423.559 2.353.028 66,4
Khách quốc tế (lượt) 204 3.296 3.500 2,2
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 196.369 213.259 1.607.949 55,5
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 96.076 220.592 1.429.474 59,8
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 2,7 2,4 2,4 102,0
Khách quốc tế (ngày/khách) 8,9 10,1 10,0 248,7
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) 214,5 537,8 3.199,4 40,7
Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) 176,1 463,9 2.619,4 43,5
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 896 896 896 117,6
Số phòng (phòng) 29.517 29.915 29.915 127,9
 
 
Sở DLKG (Trần Linh)