​Khách du lịch đến Kiên Giang năm 2021, kế hoạch thu hút khách du lịch năm 2022

Thứ tư, 19 Tháng 1 2022
Năm 2021, Kiên Giang thu hút hơn 3.126.582 lượt khách đến tham quan du lịch, trong đó, khách quốc tế ước đạt 3.500 lượt.

Với việc triển khai thực hiện nhiều chương trình, Kế hoạch đặc biệt là Kế hoạch phục hồi và thu hút khách du lịch nội địa đến Kiên Giang và Kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc sử dụng “Hộ chiếu vắc-xin” của UBND tỉnh, các hoạt động du lịch tiếp tục được duy trì, từng bước phục hồi và tăng trở lại; các hoạt động lữ hành, khu/điểm du lịch, dịch vụ phục vụ khách du lịch đã nhộn nhịp trở lại nhất là vào dịp cuối năm;

Kết quả, năm 2021, Kiên Giang thu hút hơn 3.126.582 lượt khách đến tham quan du lịch, đạt 44,7% kế hoạch, giảm 41,8% so cùng kỳ, tăng 0,9% so với kịch bản tăng trưởng; Trong đó, khách quốc tế ước đạt 3.500 lượt, chỉ đạt 0,9% so với kế hoạch và giảm 98% so với cùng kỳ; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 3.199 tỷ đồng, đạt 25,2% kế hoạch, giảm 59,3% so cùng kỳ, tăng 2% so với kịch bản tăng trưởng; 

 
Chỉ tiêu Năm 2021 KH
Năm
2022
Thực
hiện
So
cùng
kỳ (%)
So
KH (%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 3.126.582 58,2 44,7 5.600.00
Khách quốc tế (lượt) 3.500 2,0 0,9 200.000
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 1.607.949 55,5 46,0 3.300.000
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 1.429.474 59,8 44,0 2.250.000
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 2,4 102,0 99,1 2,5
Khách quốc tế (ngày/khách) 10,0 248,7 269,2 4,6
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) 3.199,4 40,7 25,2 7.746
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 896 117,6 109,0 920
Số phòng (phòng) 29.915 127,9 113,5 30.000
 
 
 
Sở DLKG (Trần Linh)