Thông báo Chương trình khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp - VCCI 2022

Thứ tư, 30 Tháng 3 2022
Thực hiện Công văn số 2056/VP-KT, ngày 23/3/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Chương trình Khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp - VCCI 2022;

Căn cứ Công văn số 40/CVCT.22-HV, ngày 22/3/2022 của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ về việc thông báo Chương trình Khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp - VCCI 2022;

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang (Trung tâm) thông báo đến Quý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia Chương trình Khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp - VCCI 2022. Chương trình Khảo sát nhằm đánh giá thực trạng và nhu cầu chuyển đổi số của cộng đồng doanh nghiệp, tạo cơ sở cho việc tổng hợp, báo cáo, đề xuất những giải pháp với Chính phủ cũng như xây dựng đề án vận động nhiều nguồn lực, ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp trong năm 2022 và những năm sắp tới. Chương trình Khảo sát lần này cũng sẽ phản ánh năng lực ứng dụng công nghệ số của doanh nghiệp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Quý doanh nghiệp tham gia Chương trình Khảo sát trực tuyến tại địa chỉ:

https://vcci-erp.vn/chinhanhcantho.

Thời gian khảo sát: từ ngày 02/3/2022 đến ngày 20/4/2022.

Trung tâm rất mong Quý doanh nghiệp tham gia để Chương trình Khảo sát được nhiều kết quả, phản ánh thực chất kết quả chuyển đổi số của cộng đồng doanh nghiệp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trân Trọng!
Phòng TT&HTDN