Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 02 năm 2022

Thứ tư, 13 Tháng 4 2022
Trong tháng 02 năm 2022, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 728.723 lượt, tăng 59,7% so với cùng kỳ năm 2021.
 

Trong đó, khách quốc tế 10.224 lượt (tháng 02/2021 chưa đón khách quốc tế); khách tham quan khu, điểm du lịch 425.412 lượt, tăng 82,8% so với cùng kỳ. Khách có lưu trú 295.138 lượt, tăng 36,1% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt 649 tỷ đồng, tăng 36,1% so với cùng kỳ.

Riêng Phú Quốc có 496.687 lượt khách tham quan du lịch, tăng 70,2% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 10.224 lượt (tháng 02/2021 chưa đón khách quốc tế); tổng thu từ du lịch 525,2 tỷ đồng, tăng 30,8% so với cùng kỳ.
 
Chỉ tiêu Thực hiện Tháng 01 Ước TH
Tháng 02
Lũy kế từ đầu năm
TH So cùng kỳ (%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 326.399 728.723 1.055.122 127,1
Khách quốc tế (lượt) 8.463 10.224 18.687 -
Trong đó: Phú Quốc(lượt) 244.912 496.687 741.599 130,1
Khách quốc tế (lượt) 8.463 10.224 18.687 -
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 193.096 425.412 618.508 165,1
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 128.752 295.138 423.890 95,6
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 2,6 2,6 2,6 109
Khách quốc tế (ngày/khách) 3,9 4,0 3,9 -
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) 283,1 649,0 932,1 95,6
Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) 232,1 525,2 757,3 88,9
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 896 896 896 113,1
Số phòng (phòng) 29.915 29.915 29.915 116,5
 
 
 
Sở DLKG (Trần Linh)