Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2022

Thứ tư, 13 Tháng 7 2022
Thực hiện Công văn Số 549-CV/BTGTU ngày 4/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang về việc Tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam" năm 2022. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch xin giới thiệu nội dung và địa chỉ tham gia cuộc thi.


 

Cuộc thi tìm hiểu “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức là một hoạt động hết sức quan trọng nhằm góp phần vào thành công của “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”, thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022). Cuộc thi được tổ chức trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các cơ quan báo chí phối hợp từ ngày 13/6 đến ngày 05-9-2022.

 

Đường link tham gia Cuộc thi: https://vietlao.dangcongsan.vn/

Phòng TT&HTDN