Khách du lịch đến Kiên Giang năm 2022 kế hoạch thu hút khách du lịch năm 2023

Thứ ba, 31 Tháng 1 2023
Năm 2022, Kiên Giang thu hút hơn 7.568.182 lượt khách đến tham quan du lịch, đạt 135,1% kế hoạch năm, tăng 142,1% so cùng kỳ.

Với việc triển khai thực hiện nhiều chương trình, Kế hoạch đặc biệt là tiếp tục triển khai Kế hoạch phục hồi và thu hút khách du lịch nội địa đến Kiên Giang và Kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc sử dụng “Hộ chiếu vắc-xin” của UBND tỉnh, các hoạt động du lịch từng bước phục hồi và tăng trưởng trở lại; các hoạt động lữ hành, khu/điểm du lịch, dịch vụ phục vụ khách du lịch đã nhộn nhịp trở lại nhất là vào mùa du lịch hè, dịp lễ hội, các kỳ nghỉ lễ và cuối năm; 

Kết quả, năm 2022, Kiên Giang thu hút hơn 7.568.182 lượt khách đến tham quan du lịch, đạt 135,1% kế hoạch năm, tăng 142,1% so cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 223.135 lượt, đạt 111,6% so với kế hoạch năm và tăng rất nhiều so với cùng kỳ; tổng thu từ du lịch đạt 10.586 tỷ đồng, đạt 136,7% kế hoạch, tăng 230,9% so cùng kỳ; 

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được năm 2022, ngành du lịch sẽ đặt mục tiêu trong năm 2023 như sau:

Tổng lượt khách đến tham quan du lịch đạt 8.300.000 lượt, tăng 9,7% so với năm 2022. Trong đó, kỳ vọng phục hồi nhanh thị trường khách quốc tế với 400.000 lượt, tăng 79,3% so với cùng kỳ; tổng thu từ du lịch đạt 13.000 tỷ đồng, tăng 22,8% so với năm 2022;
 
Chỉ tiêu Năm 2022 KH
Năm
2023
Thực
hiện
So
cùng
kỳ (%)
So
KH (%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 7.568.182 242,1 135,1 8.300.000
Khách quốc tế (lượt) 223.135 6.375 111,6 400.000
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 4.025.594 250,4 122,0 4.430.000
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 3.373.795 236,0 149,9 3.700.000
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 2,6 110,0 107,2 2,6
Khách quốc tế (ngày/khách) 4,6 45,8 100,2 4,6
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) 10.586,0 330,9 136,7 13.000
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 920 102,7 100,0 950
Số phòng (phòng) 31.900 106,6 106,3 32.500
 
 
Sở DLKG (Trần Linh)