Thông báo mời gói thầu vé máy bay đi Đà Nẵng

Thứ năm, 20 Tháng 7 2023
Thông báo mời báo giá gói thầu vé máy bay đi Đà Nẵng


Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Kiên Giang năm 2023;
Căn cứ Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2023 cho Sở Công Thương và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn tại Công văn số 3064/VP-KT, ngày 24/4/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tham gia và tài chợ cho Hội chợ EWEC Đà Nẵng 2023;
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang phối hợp với Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về dự thảo Kế hoạch tham dự Hội nghị, đã hoàn chỉnh Kế hoạch tổ chức Đoàn Kiên Giang tham dự “Hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu – Đà Nẵng 2023”.
Để tổ chức đoàn tham gia đạt hiệu quả, đúng thời gian. Trung tâm thông báo mời gói thầu: 
1. Nội dung: vé máy bay Cần Thơ hoặc Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, ngày đi ngày 03/8/2023
vé máy bay Đà Nẵng về Cần Thơ hoặc Thành phố Hồ Chí Minh ngày đi ngày 05/8/2023
2. Chi phí thanh toán: trọn gói
3. Hình thức thanh toán chuyển khoản sau khi Bên bán vé ký hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý, nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành và xuất hóa đơn.
Liên hệ gửi báo giá trước 9h ngày 21/8/2023, điện thoại liên hệ - Phương 0985 281 807
Trân trọng
Phòng Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch