Mời tham gia Hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 23 – Agroviet 2023

Thứ ba, 25 Tháng 7 2023

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp  tổ chức “Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 23 – Agroviet 2023”.

      1. Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 23 - Agroviet 2023:
  • Thời gian: Từ ngày 14/9/2023 đến ngày 17/9/2023.
  • Địa điểm: Khu Hội chợ Triển lãm, Giao dịch Kinh tế và Thương mại - số 47 đường Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
  1. Hội chợ Quốc tế Quà tặng Hàng Thủ công Mỹ nghệ Hà Nội năm 2023 (Hanoi Giftshow 2023):
  • Thời gian: Từ ngày 5/10/2023 đến ngày 8/10/2023.
  • Địa điểm: Cung Triển làm Qui hoạch, Kiến trúc, Xây dựng Quốc gia - số 1, Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
      Đây là dịp để doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang mở rộng thị trường tiêu thụ, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, thúc đẩy cơ hội hợp tác kinh doanh, kết nối giao thương với các đối tác kinh doanh tại thị trường trong và ngoài nước.
     
     Trung tâm xin thông tin đến Quý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia các Hội chợ nêu trên, vui lòng gửi bản đăng ký gửi về Trung tâm trước ngày 15/7/2023, để tổng họp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

     Thông tin liên hệ: Huỳnh Thanh Phong, điện thoại: 0918083397.
     Trân trọng./.
Phòng TT&HTDN