Thông báo mời gói thầu vận chuyển hàng hóa đi Thái Lan

Thứ tư, 26 Tháng 7 2023
Thông báo mời báo giá gói thầu vận chuyển hàng hóa đi Thái Lan


Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Kiên Giang năm 2023;
Căn cứ Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2023 cho Sở Công Thương và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh;
Căn cứ Kế hoạch số 434/KH-TTXTĐTTMDL ngày 04/7/2023 của 
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang về tổ chức Đoàn xúc tiến Kiên Giang tham gia Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan năm 2023.

Để tổ chức đoàn tham gia đạt hiệu quả, đúng thời gian, đúng quy trình gói thầu. Trung tâm thông báo mời gói thầu: 
1. Nội dung: gói thầu hàng hóa đi Thái Lan, đến trước ngày Khai mạc 14/8/2023, tham gia Tuần lễ hàng hóa Việt Nam tại Thái Lan

2. Chi phí thanh toán: trọn gói

3. Hình thức thanh toán chuyển khoản sau khi Bên bán vé ký hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý, nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành và xuất hóa đơn.

Liên hệ gửi báo giá trước 16h ngày 26/7/2023, liên hệ Huy - 0918687993
Trân trọng

 
Phòng Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch