Thông báo mời gói thầu phiên dịch cho Đoàn Kiên Giang tham gia Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan

Thứ tư, 09 Tháng 8 2023
Thông báo mời báo giá gói thầu phiên dịch cho Đoàn Kiên Giang tham gia Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan


Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Kiên Giang năm 2023;
Căn cứ Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2023 cho Sở Công Thương và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh;
Căn cứ Kế hoạch số 434/KH-TTXTĐTTMDL ngày 04/7/2023 của 
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang về tổ chức Đoàn xúc tiến Kiên Giang tham gia Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan năm 2023.

Để tổ chức đoàn tham gia đạt hiệu quả, đúng thời gian, đúng quy trình gói thầu. Trung tâm thông báo mời gói thầu: 
1. Nội dung:
gói thầu phiên dịch cho Đoàn Kiên Giang tham gia Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan

2. Chi phí thanh toán: trọn gói
    Số lượng: 02 người
    Số ngày: 5 ngày , từ 16/8/2023 đến ngày 20/8/2023
    Bao gồm: ăn, nghỉ, đi lại, 8h phiên dịch/ 1 ngày/1 người tại Băng Cốc Thái Lan
    Người phiên dịch: tại Thái Lan

3. Hình thức thanh toán tiền mặt sau khi Bên cho thuê phiên dịch xuất hóa đơn.

Liên hệ gửi báo giá trước 16h ngày 09/8/2023, liên hệ Huy - 0918687993
Trân trọng

 
Phòng Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch