Hội chợ Khuyến mại - Hậu Giang năm 2015 là sự kiện đặc biệt nằm trong chuỗi hoạt động Xúc tiến thương mại của tỉnh Hậu Giang nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân tỉnh Hậu Giang trong dịp chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước.
Page 14 of 14