Tin Tức Đầu Tư

    Thông xe tuyến đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi hơn 6.300 tỷ đồng Ngày 15/10/2020, Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long (chủ đầu tư) đã tổ chức thông xe kỹ thuật tuyến đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, từ TP. Cần Thơ đến Kiên Giang sau hơn 4 năm thi công.

    Dự Án Kêu Gọi Đầu Tư

    Chính Sách Ưu Đãi Đầu Tư

    Hoạt Động Xúc Tiến Đầu Tư