Thông tin thị trường nước ngoài

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan tính từ đầu năm đến hết tháng 3/2017 xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Lào đạt kim ngạch 236 triệu USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Số liệu thống kê hải quan cho thấy cán cân thương mại (CCTM) hàng hóa trong 3 tháng từ đầu năm thặng dư 34 triệu USD nghiêng về phía Việt Nam.
Diện tích Brunei, khoảng 5.700 km2 với dân số khoảng 427.000 người. Cả Vương quốc được chia thành 04 quận với quận Trung tâm là Bandar Seri Begawan. Vui lòng xem chi tiết
Tổng quan về Thuỵ sỹ và quan hệ song phương Thuỵ Sỹ - Việt Nam, vui lòng xem chi tiết
Tổng quan về thương mại, kinh tế, thu nhập bình quân đầu người và quan hệ thương mại Việt Nam - Anh, vui lòng xem chi tiết
Thông tin về quan hệ kinh tế Thuỵ Điển và quan hệ thương mại Việt Nam - Thuỵ Điển, vui lòng xem chi tiết
Giới thiệu tổng quan về các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE), mối quan hệ thương mại Việt Nam - UAE, vui lòng xem chi tiết
Tổng quan về thị trường của Pháp. Quan hệ thương mại Việt Nam - Pháp với các nội dung quan hệ đầu tư, hợp tác công nghiệp, quan hệ thương mại, hợp tác năng lượng. Vui lòng xem chi tiết
Tổng quan về tình hình kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch tại Pakistan, vui lòng xem chi tiết
Page 2 of 2