Chính Sách Ưu Đãi Đầu Tư

Xin giới thiệu quy trình thủ tục xin Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Dự án BOT còn được miễn thuế nhập khẩu đối với nhiên liệu, nguyên liệu, vật tư nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để phục vụ xây dựng, vận hành công trình BOT, là một trong những nội dung được ưu đãi khác của Kiên Giang.
Tỉnh Kiên Giang ưu đãi đầu tư về đất đai với các nội dung: Đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm và đơn giá thuê mặt nước; Miễn tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước.
Ưu đãi về: thuế thu nhập doanh nghiệp; thời gian miễn thuế, giảm thuế; miễn thuế nhập khẩu khi doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Kiên Giang.
Chính sách ưu đãi đầu tư hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến nông thuỷ sản xuất khẩu, với các nội dung: Điều kiện được hỗ trợ, danh mục dự án đầu tư, khuyến khích đầu tư, thời gian và mức hỗ trợ   
Chính sách ưu đãi đầu tư đối với Khu công nghiệp Thạnh Lộc và Khu công nghiệp Thuận Yên, với các nội dung về: Đơn giá thuê đất, miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản và miễn tiền thuê đất.
Cơ sở pháp lý: Phụ lục II, ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015.
Cơ sở pháp lý: Phụ lục I, ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015