Tin Tức Du Lịch

Trong tháng 02 năm 2020, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 585.687 lượt, giảm 33,9% so với cùng kỳ năm 2019.
Từ 29 tết - mùng 04 Tết có 306.178 lượt khách đến tham quan du lịch, tăng 15,5% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 25.680 lượt, tăng 47,7% so với cùng kỳ;
Trong tháng 01 năm 2020, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 819.875 lượt, tăng 56,9% so với cùng kỳ năm 2019.
Năm 2019, Kiên Giang đón 8.780.484 lượt khách đến tham quan du lịch, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 105,8% so với kế hoạch năm 2019.
Theo Tổng Cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 12/2019 ước đạt 1.710.168 lượt, giảm 5,5% so với 11/2019 và tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung cả năm 2019 đạt 18.008.591 lượt khách, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2018.
Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, trong tháng 12 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 556.208 lượt, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018.
Trong tháng 11 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 556.208 lượt, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018.
Trong tháng 10 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 677.547 lượt, tăng 11,0% so với cùng kỳ năm 2018.
Trong tháng 9 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 720.019 lượt, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2018.
Trong tháng 8 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 736.717 lượt, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2018.
Trong tháng 7 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 921.146 lượt, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2018.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành Du lịch tiếp tục được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh liên tục có những chỉ đạo quyết liệt, kịp thời tại các phiên họp thường kỳ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy du lịch phát triển. Toàn ngành tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UB của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của tỉnh ủy Kiên Giang về phát triển du lịch Kiên Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
Trong tháng 6 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 728.473 lượt, giảm 9,9% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách quốc tế 41.894 lượt, giảm 13,7 % so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 328.032 lượt, giảm 24,5% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 362.340 lượt, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Doanh thu 503 tỷ đồng, tăng 4,2% so cùng kỳ.
 Trong tháng 5 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 805.503 lượt, tăng 16,8 % so với cùng kỳ năm 2018.
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3/2019 ước đạt 1.410.187 lượt, giảm 11,2% so với tháng 02/2019 và tăng 5,0% so với tháng 3/2018. Tính chung 3 tháng năm 2019 ước đạt 4.500.114 lượt khách, tăng 7,0% so với cùng kỳ năm 2018.
Trong tháng 01 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 550.014 lượt, tăng 42,2 % so với cùng kỳ năm 2018.
Năm 2018, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 7.710.930 lượt, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2017, vượt 8,6% so với Kế hoạch năm.
“Chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch Cụm phía Tây ĐBSCL” được ký kết giữa 7 tỉnh, thành phố gồm Tp.Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Hậu Giang. 
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg ngày 12/12/2018 Thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. 
Sự đầu tư phát triển du lịch ở từng địa phương trong Cụm phía tây ĐBSCL chưa đồng đều, một số địa phương có điều kiện, có tiềm năng lớn như Kiên Giang, An Giang, Cần Thơ thì phát triển mạnh, các địa phương khác thì chưa tương xứng. Do đó, việc liên kết, hợp tác để hỗ trợ nhau, cùng nhau đưa du lịch phát triển là một tất yếu.