Về Kiên Giang

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018 để bạn đọc tham khảo
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018 để bạn đọc tham khảo
Hiện nay đang vào mùa mưa bão, thời tiết diễn biến thất thường ảnh hưởng đến thời kỳ sinh trưởng của cây lúa và sâu bệnh phát sinh. 
Theo Cục thống kê Kiên Giang, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu  năm 2018 theo (giá so sánh 2010) ước tính đạt 28.247,63 tỷ đồng, đạt 45,63% kế hoạch năm, tăng 8,52% so với cùng kỳ năm 2017.
Thep Cục Thống kê Kiên Giang, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Năm dự tính đạt 53,68 triệu USD, tăng 21,52% so với tháng trước, tăng 72,03% so cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Hàng nông sản 27,58 triệu USD, tăng 31,27% so tháng trước; hàng thủy sản 13,58 triệu USD, tăng 5,31%; hàng hóa khác 12,51 triệu USD, tăng 21,94%.
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, tổng sản lượng thủy sản (khai thác và nuôi trồng): Tháng Tư ước đạt 59.573 tấn, tăng 7,07 % so tháng trước, tăng 8,28% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng  ước thực hiện 228.344 tấn, đạt 29,13% kế hoạch năm, tăng 7,90% so cùng kỳ năm trước.
Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 388/QĐ-TTg, ngày 10/4/2018 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý I năm 2018 theo (giá so sánh 2010) ước tính đạt 11.267,256 tỷ đồng, đạt 18,20% kế hoạch năm, tăng 7,87% so với quý I năm 2017.
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, tính chung 2 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu ước tính 85,35 triệu USD, đạt 16,41% kế hoạch năm, tăng 64,91% so cùng kỳ năm trước. 
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, tổng lượt khách du lịch trên địa bàn tỉnh tháng một ước tính đạt 425,406 ngàn lượt khách, tăng 2,68% so tháng trước và tăng 9,42% so cùng kỳ năm 2017. 
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, năm 2017, kim ngạch xuất ước thực hiện 470 triệu USD, đạt 117,50% kế hoạch năm, tăng 34,27% so với cùng kỳ năm trước. tổng lượt khách du lịch dự kiến 6.079,17 ngàn lượt khách, đạt 104,45% kế hoạch, tăng 7,84% so cùng kỳ. 
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tính tháng 11 đạt 7.504,77 tỷ đồng, tăng 2,95% so tháng trước, tăng 10,19% so cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 11 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng được 76.908,32 tỷ đồng, đạt 92,11% kế hoạch, tăng 14,00% so cùng kỳ. 
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)  9 tháng năm 2017 theo (giá so sánh 2010) ước tính tăng 7,82% so với cùng kỳ năm 2016.
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, tính chung 8 tháng sản lượng khai thác được 363.805 tấn, đạt 68,64% kế hoạch năm, tăng 5,27% so cùng kỳ năm trước (tăng 18.204 tấn), trong đó: cá các loại 265.601 tấn, tăng 7,05% (tăng 17.495 tấn); tôm 23.858 tấn, giảm 2,66% (giảm 653 tấn); mực 46.019 tấn, tăng 4,20% (tăng 1.857 tấn)...
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, ước tính 7 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành tăng 7,74% so cùng kỳ năm trước, ngành tăng cao nhất là ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải tăng 9,63%; 
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)  6 tháng đầu năm 2017 theo (giá so sánh 2010) ước tính tăng 7,52% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 6 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 170 triệu USD, đạt 42,50% kế hoạch năm, tăng 2,65% so với cùng kỳ năm trước; tổng lượt khách du lịch được 3.082,51 ngàn lượt khách, đạt 52,96% kế hoạch, tăng 3,01% so cùng kỳ.
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu: Tháng 5 dự tính đạt 35,09 triệu USD, tăng 32,35% so với tháng trước, tăng 25,04% so cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Hàng nông sản 16,93 triệu USD, tăng 54,35% so tháng trước; hàng thủy sản 15,73 triệu USD, tăng 17,26%; hàng hóa khác 2,42 triệu USD, tăng 14,00%.
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, 4 tháng sản lượng khai thác thuỷ sản được 176.337 tấn, bằng 33,27% kế hoạch năm, tăng 5,41% so cùng kỳ năm trước (tăng 9.043 tấn), trong đó: cá các loại 128.683 tấn, tăng 6,77% (tăng 8.154 tấn); tôm 11.389 tấn, giảm 2,32% (giảm 270 tấn); mực 22.553 tấn, tăng 6,88% (tăng 1.452 tấn)...
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, Quí I năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế ổn định, giá cả được kiểm soát, sản xuất nông nghiệp ổn định. Du lịch tiếp tục đà tăng trưởng, số lượng khách quốc tế đến Kiên Giang tăng cao so với cùng kỳ năm trước, sản xuất công nghiệp ổn định, các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh phát triển bền vững, các dự án trong các khu công nghiệp đang tiếp tục đầu tư để đi vào sản xuất; đời sống nhân dân được cải thiện, dịch bệnh được kiểm soát; an ninh chính trị, an toàn xã hội được giữ vững. 
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Nghị quyết Đại hội IX, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2010-2015 và Chương trình số 367/CTr-UBND ngày 15/8/2012 của UBND tỉnh về phát triển kinh tế biển tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2015, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng biển, ven biển và hải đảo có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế biển giai đoạn 2011-2015 đạt 11,4%/năm (giá cố định năm 1994).  
Page 1 of 2