Về Kiên Giang

Tính chung cả năm 2019 ước đạt 680 triệu USD, đạt 100% kế hoạch, tăng 7,96% so với năm 2018. Trong đó: hàng nông sản 178 triệu USD, đạt 77,39% kế hoạch, giảm 11,80% so cùng kỳ; hàng thủy hải sản 225 triệu USD, đạt 100% kế hoạch, tăng 2,72% ; nguyên liệu giày da 184 triệu USD, đạt 100%, tăng 7,35%.
Tổng lượt khách du lịch 11 tháng ước đạt 8.107,78 ngàn lượt khách, đạt 97,68% kế hoạch, tăng 12,58% so cùng kỳ. Trong đó: Lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch đạt 97,89% kế hoạch, tăng 16,21% so cùng kỳ; khách quốc tế đạt 102,12% kế hoạch, tăng 20,66% so cùng kỳ; Lượt khách du lịch đi theo tour đạt 129,82% kế hoạch, tăng 60,58% so cùng kỳ.
Tính chung 10 tháng, tổng lượt khách du lịch ước đạt 7.579,35 ngàn lượt khách, đạt 91,32% kế hoạch, tăng 12,95% so cùng kỳ. Trong đó: Lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch đạt 89,12% kế hoạch, tăng 16,70% so cùng kỳ; khách quốc tế đạt 94,04% kế hoạch, tăng 19,58%; Lượt khách du lịch đi theo tour đạt 117,32% kế hoạch, tăng 68,84%.
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2019 (giá so sánh 2010) ước tính 48.648,32 tỷ đồng, đạt 72,39% kế hoạch, tăng 7,01% so với cùng kỳ năm 2018. 
Tính chung 8 tháng kim ngạch xuất khẩu ước tính 415,13 triệu USD, đạt 61,05% kế hoạch, tăng 1,27% so cùng kỳ. 
Vụ lúa Hè thu (kể cả Xuân hè): Tính đến ngày 15/7/2019 toàn tỉnh xuống giống được 289.353 ha, đạt 103,34% so với kế hoạch, bằng 94,99 % so với cùng kỳ.
Ảnh hưởng xu thế chung của cả nước 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh ta phát triển ổn định nhưng có giảm so với cùng kỳ. 
Cục Thống kê Kiên Giang thực hiện báo cáo tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2019.
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang tháng 04 và 04 tháng đầu năm năm 2019 để bạn đọc tham khảo
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang tháng 03 và quý I năm năm 2019 để bạn đọc tham khảo.
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang tháng 02 và 02 tháng đầu năm năm 2019 để bạn đọc tham khảo
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang tháng 01 năm 2019 để bạn đọc tham khảo
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang tháng 12 và 12 tháng năm 2018 để bạn đọc tham khảo
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang tháng 11 và 11 tháng năm 2018 để bạn đọc tham khảo
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang tháng 10 và 10 tháng năm 2018 để bạn đọc tham khảo
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018 để bạn đọc tham khảo
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018 để bạn đọc tham khảo
Hiện nay đang vào mùa mưa bão, thời tiết diễn biến thất thường ảnh hưởng đến thời kỳ sinh trưởng của cây lúa và sâu bệnh phát sinh. 
Theo Cục thống kê Kiên Giang, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu  năm 2018 theo (giá so sánh 2010) ước tính đạt 28.247,63 tỷ đồng, đạt 45,63% kế hoạch năm, tăng 8,52% so với cùng kỳ năm 2017.
Thep Cục Thống kê Kiên Giang, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Năm dự tính đạt 53,68 triệu USD, tăng 21,52% so với tháng trước, tăng 72,03% so cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Hàng nông sản 27,58 triệu USD, tăng 31,27% so tháng trước; hàng thủy sản 13,58 triệu USD, tăng 5,31%; hàng hóa khác 12,51 triệu USD, tăng 21,94%.
Page 1 of 3