Về Kiên Giang

Theo Cục Thống kê Kiên Giang, tổng sản lượng thủy sản (khai thác và nuôi trồng): Tháng Tư ước đạt 59.573 tấn, tăng 7,07 % so tháng trước, tăng 8,28% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng  ước thực hiện 228.344 tấn, đạt 29,13% kế hoạch năm, tăng 7,90% so cùng kỳ năm trước.
Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 388/QĐ-TTg, ngày 10/4/2018 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý I năm 2018 theo (giá so sánh 2010) ước tính đạt 11.267,256 tỷ đồng, đạt 18,20% kế hoạch năm, tăng 7,87% so với quý I năm 2017.
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, tính chung 2 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu ước tính 85,35 triệu USD, đạt 16,41% kế hoạch năm, tăng 64,91% so cùng kỳ năm trước. 
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, tổng lượt khách du lịch trên địa bàn tỉnh tháng một ước tính đạt 425,406 ngàn lượt khách, tăng 2,68% so tháng trước và tăng 9,42% so cùng kỳ năm 2017. 
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, năm 2017, kim ngạch xuất ước thực hiện 470 triệu USD, đạt 117,50% kế hoạch năm, tăng 34,27% so với cùng kỳ năm trước. tổng lượt khách du lịch dự kiến 6.079,17 ngàn lượt khách, đạt 104,45% kế hoạch, tăng 7,84% so cùng kỳ. 
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tính tháng 11 đạt 7.504,77 tỷ đồng, tăng 2,95% so tháng trước, tăng 10,19% so cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 11 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng được 76.908,32 tỷ đồng, đạt 92,11% kế hoạch, tăng 14,00% so cùng kỳ. 
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)  9 tháng năm 2017 theo (giá so sánh 2010) ước tính tăng 7,82% so với cùng kỳ năm 2016.
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, tính chung 8 tháng sản lượng khai thác được 363.805 tấn, đạt 68,64% kế hoạch năm, tăng 5,27% so cùng kỳ năm trước (tăng 18.204 tấn), trong đó: cá các loại 265.601 tấn, tăng 7,05% (tăng 17.495 tấn); tôm 23.858 tấn, giảm 2,66% (giảm 653 tấn); mực 46.019 tấn, tăng 4,20% (tăng 1.857 tấn)...
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, ước tính 7 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành tăng 7,74% so cùng kỳ năm trước, ngành tăng cao nhất là ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải tăng 9,63%; 
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)  6 tháng đầu năm 2017 theo (giá so sánh 2010) ước tính tăng 7,52% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 6 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 170 triệu USD, đạt 42,50% kế hoạch năm, tăng 2,65% so với cùng kỳ năm trước; tổng lượt khách du lịch được 3.082,51 ngàn lượt khách, đạt 52,96% kế hoạch, tăng 3,01% so cùng kỳ.
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu: Tháng 5 dự tính đạt 35,09 triệu USD, tăng 32,35% so với tháng trước, tăng 25,04% so cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Hàng nông sản 16,93 triệu USD, tăng 54,35% so tháng trước; hàng thủy sản 15,73 triệu USD, tăng 17,26%; hàng hóa khác 2,42 triệu USD, tăng 14,00%.
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, 4 tháng sản lượng khai thác thuỷ sản được 176.337 tấn, bằng 33,27% kế hoạch năm, tăng 5,41% so cùng kỳ năm trước (tăng 9.043 tấn), trong đó: cá các loại 128.683 tấn, tăng 6,77% (tăng 8.154 tấn); tôm 11.389 tấn, giảm 2,32% (giảm 270 tấn); mực 22.553 tấn, tăng 6,88% (tăng 1.452 tấn)...
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, Quí I năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế ổn định, giá cả được kiểm soát, sản xuất nông nghiệp ổn định. Du lịch tiếp tục đà tăng trưởng, số lượng khách quốc tế đến Kiên Giang tăng cao so với cùng kỳ năm trước, sản xuất công nghiệp ổn định, các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh phát triển bền vững, các dự án trong các khu công nghiệp đang tiếp tục đầu tư để đi vào sản xuất; đời sống nhân dân được cải thiện, dịch bệnh được kiểm soát; an ninh chính trị, an toàn xã hội được giữ vững. 
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Nghị quyết Đại hội IX, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2010-2015 và Chương trình số 367/CTr-UBND ngày 15/8/2012 của UBND tỉnh về phát triển kinh tế biển tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2015, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng biển, ven biển và hải đảo có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế biển giai đoạn 2011-2015 đạt 11,4%/năm (giá cố định năm 1994).  
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, tổng lượt khách du lịch trên địa bàn tỉnh trong tháng 02 ước tính được 643,01 ngàn lượt khách, tăng 65,39% so tháng trước. Trong đó: Lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch đạt 194,60 ngàn lượt khách, tăng 9,04% so với tháng trước; riêng khách quốc tế  41,27 ngàn lượt khách, tăng 6,90% so với tháng trước. 
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, Chỉ số giá tiêu dùng: Tháng một (tính từ 15/12 - 15/01/2017) giảm 0,82% so tháng trước, trong đó: khu vực thành thị tăng 1,34%, khu vực nông thôn tăng 0,51%. Nguyên nhân ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng giảm trong tháng chủ yếu là do nhu cầu tiêu dùng và đi lại vào dịp giáp tết.
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, luỹ kế 12 tháng kim ngạch xuất ước thực hiện 373 triệu USD, đạt 84,77% kế hoạch năm, bằng 96,34% so cùng kỳ năm trước, bao gồm: Hàng nông sản đạt 218,13 triệu USD, đạt 85,54% kế hoạch năm, bằng 95,43% so cùng kỳ; hàng thủy sản 133,01 triệu USD, đạt 85,82 % kế hoạch, bằng 99,35% ; hàng hóa khác 21,84 triệu USD, đạt 72,83% kế hoạch, bằng 88,52% so cùng kỳ năm trước.
Từ những năm 2000 đến nay, nền kinh tế liên tục tăng trưởng với tốc độ cao và ổn định trong thời gian dài đã giúp cho Kiên Giang ngày càng phát triển, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân. 
1. Vị trí địa lý Tỉnh Kiên Giang có diện tích trên 6.346km2, nằm ở tận cùng phía Tây Nam của Việt Nam, là tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Diện tích tỉnh Kiên Giang bao gồm phần đất liền và phần hải đảo. Phần đất liền có phía Bắc giáp Campuchia với đường biên giới dài 56,8km, phía Nam giáp tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, phía Tây giáp vịnh Thái Lan với đường bờ biển dài 200km, phía Đông lần lượt tiếp giáp với tỉnh An Giang, thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang.