Về Kiên Giang

1. Đơn vị hành chính Tỉnh Kiên Giang có 15 đơn vị hành chính bao gồm: Thành phố Rạch Giá, thị xã Hà Tiên và 13 huyện thuộc làm 3 vùng: Vùng Tứ giác Long Xuyên gồm các huyện: Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất; vùng Tây sông Hậu gồm các huyện: Tân Hiệp, Châu Thành, Giồng Riềng và Gò Quao; vùng U Minh Thượng gồm các huyện: An Biên, An Minh, U Minh Thượng, và Vĩnh Thuận; vùng đảo và hải đảo gồm các huyện: Kiên Hải và Phú Quốc.  
Page 3 of 3