Hoạt Động KITRA

Nhằm tăng cường trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các Doanh Nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Kiên Giang (TCIKI) tổ chức khóa tập huấn “QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG”.
Nhằm tăng cường trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các Doanh Nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam – Cần Thơ 2013, diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 03/9/2013 tại Trung tâm Triển lãm Hội chợ Quốc tế Cần Thơ.
Page 24 of 24