Văn bản pháp luật về du lịch

Ngày 29/12/2017 UBND tỉnh Kiên Giang ban hành 03 Quyết định công nhận 03 khu du lịch địa phương
Để phù hợp với quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch mà Nghị quyết số08-NQ/TW,ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnhđãtổng kết tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy và xây dựng mới Nghị quyết 03-NQ/TU vềphát triển du lịch tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 80/2013/QĐ-TTg ngày 27/12/2013, về ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc, Kiên Giang.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02/3/2017 ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch. Bộ Quy tắc gồm 2 chương, 12 điều và có hiệu lực kể từ ngày 02/3/2017.
Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.
Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 27 tháng 02 năm 2013 của Tỉnh ủy Kiên Giang về đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2020
Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về tài nguyên du lịch; quy hoạch phát triển du lịch;khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch; hướng dẫn du lịch; xúc tiến du lịch; kinh doanh du lịch và quản lý nhà nước về du lịch. Vui lòng xem chi tiết
Tỉnh uỷ Kiên Giang ban hành Nghị quyết về đầy mạnh phát triển du lịch đến năm 2020, trong đó chia thành 2 giai đoạn. Vui lòng xem chi tiết
Ngày 29/02/2012 Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 441/QĐ-UBND về phê duyệt tổng thể phát triển du lịch Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Vui lòng xem chi tiết 
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về du lịch
Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý  của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 25/7/2011
Tên văn bản: Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Cơ quan ban hành: Bộ Chính trị Ngày ban hành: 16/01/2017 Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch Ngày có hiệu lực: 16/01/2017 Ngày hết hiệu lực:   Loại văn bản: Nghị quyết Số hiệu: 08-NQ/TW Người ký: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực